004

Transport drogowy

Nr szkolenia: STC-01-O/2019

Miejsce szkolenia: Katowice, ul. Ligocka 103

Termin szkolenia: 26 luty 2019

Termin zgłoszeń: 20 luty 2019

program szkolenia Program szkolenia
karta zgłoszenia szkolenia Karta zgłoszenia na szkolenie

Profil uczestników:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem, spedytorów, dyspozytorów, kierowników transportu oraz osób zajmujących się organizacją transportu, jak również kierowców realizujących przewozy.

Program:

Blok I – Przewozy nienormatywne

  • Struktura polskich przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych, podstawowe definicje i obowiązujące normy techniczne dotyczące wymiarów, masy całkowitej i nacisków osi pojazdów;
  • Odstępstwa w zakresie konstrukcji pojazdu od warunków technicznych;
  • Warunki wykonywania przewozu nienormatywnego, rodzaje zezwoleń na wykonywanie przewozów nienormatywnych oraz ograniczenia w przejazdach;
  • Przygotowanie wymaganych dokumentów, przewóz ładunku nienormatywnego i zasady jego pilotowania;
  • Podmioty uprawnione do kontroli drogowej przewozów nienormatywnych, przykłady nieprawidłowości, sankcje karne;

Blok II – Zabezpieczenie ładunku

  • Przygotowanie załadunku, zasady prawidłowego załadunku pojazdu i procesu mocowania ładunku oraz czynności zdawczo­odbiorcze po załadunku;
  • Regulacje związane z zabezpieczeniem ładunku;
  • Metody mocowania ładunku; pasy mocujące i inne środki mocujące; obliczanie liczby koniecznych środków mocujących;
  • Kary przewidziane w obowiązujących przepisach;

Prowadzenie:
Szkolenie poprowadzi ekspert w zakresie transportu drogowego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego; Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; Wykładowca i trener, m.in. na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – kierunek Bezpieczeństwo logistyczne, w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie – kierunek Transport i spedycja oraz studiów I i II stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach – kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne; Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego.

Metodyka:
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładu prowadzonego w oparciu o przygotowaną indywidualnie prezentację multimedialną. Szkolenie przewiduje również czas na dyskusję i konsultacje. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu.

Konsultacje:
Oferta przewiduje również dodatkowe bezpłatne konsultacje dla uczestników szkolenia pozwalające na usystematyzowanie i wdrożenie wiedzy zdobytej podczas szkolenia. Okres konsultacji – 14 dni od zakończenia szkolenia. Forma konsultacji – konsultacje telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymają profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie skryptu zawierającego prezentację. Ponadto, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – płytę CD zawierającą prezentację oraz aktualne przepisy, ustawy i rozporządzenia obejmujące tematykę będącą przedmiotem szkolenia.

Cena:
520,00 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: 7 godzin zajęć dydaktycznych, 14 dni na bezpłatne konsultacje, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej dla każdego z uczestników szkolenia, materiały piśmiennicze (notes, długopis), przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury proforma. Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres biuro@stc­szkolenia.pl.
Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranym bloku szkoleniowym w cenie 320,00 zł/os. (+23% VAT).